Ürituste korraldamine

Kui soovite riigimetsas, rahvusparkides või teistel RMK poolt majandatavatel kaitsealadel koos rohkete sõpradega üheskoos puhata või mõnda üritust korraldada ning seejuures looduses liikumise infrastruktuuri kasutada ehk üheskoos radadel liikuda, lõket teha või telkida, tuleb teil eelnevalt kokku leppida tingimustes.

Kõik üle 50 osavõtjaga üritused looduses liikumise infrastruktuuriga aladel tuleb kooskõlastada RMK külastuskorraldusosakonnaga, saates selleks vastav taotlus aadressile puhkus@rmk.ee. Taotluse rahuldamise korral sõlmitakse teiega ürituse korraldamise leping ning teil tuleb täita kõik lepinguga kaasnevad toimingud. Kavandatav üritus tuleb kooskõlastada ka kohaliku omavalitsusega ning ürituse käigus suure ühislõkke (avaliku lõkke) tegemine kohaliku päästeasutusega.

Kui soovite üritust korraldada kaitseala territooriumil, tuleb esmalt tutvuda kaitseala piirangutega ning üritus kooskõlastada kaitseala valitsejaga. Seejärel tuleb üritus kooskõlastada RMK külastuskorraldusosakonnaga, saates selleks vastav taotlus aadressile puhkus@rmk.ee. Taotluse rahuldamise korral sõlmitakse teiega ürituse korraldamise leping ning teil tuleb täita kõik lepinguga kaasnevad toimingud. Kavandatav üritus tuleb kooskõlastada ka kohaliku omavalitsusega ning ürituse käigus suure ühislõkke (avaliku lõkke) tegemine kohaliku päästeasutusega.

Eestis asuvate kaitsealade valitseja on Keskkonnaamet, kellel on kolm regionaalset esindust. Konkreetsete kaitsealade valitsejaid vaata siit.