Jalajälge jätmata

Harjumaa, Tallinna ümbruse puhkeala, Viimsi külastuskeskus

Looduses puhkamine on mõnus ja kosutav. Kuid selleks, et metsale hea sõber olla, peame teadma reegleid, mis kehtivad looduses liikujale. Kuidas end metsaretkeks ette valmistada, kuidas käituda tõelise loodusesõbrana, mida tähendab säästlikkus, mis on igaüheõigus – seda kõike õpime koos praktiliste tegevuste ja mängudega metsarajal.

Programmi eesmärgiks on tutvustada looduses liikumise reegleid, et tulevane matkasell oskaks end metsaretkeks ette valmistada ja matkata nii, et ümbrus ei kannataks ning ise ja kaasmatkajad tegevusest rõõmu tunneksid; jõuda arusaamisele, et inimene on looduse osa ning et igal tegevusel on mõju ja tagajärg.

Toimumiskoht: Harku metsa loodusrada, Tädu loodusõpperada

Päevakava

  • Sissejuhatus metsaraja alguses: saame üksteisega tuttavaks. Teeme sissejuhatuse teemasse.
  • Metsaretk koos juhendajaga õpperajal: saame selgeks peamised reeglid, mis kehtivad looduses liikumisel. Õpime mängude ja tegevuste kaudu. 
  • Metsaretke lõpetamine ja õpitu-nähtu kokkuvõte.

Seos õppekavaga

Programm toetab järgmiste õppe-eesmärkide ja õpitulemuste saavutamist: teab ja hoiab Eesti loodusväärtusi; teab, et inimene muudab oma tegevusega loodust ning peab seetõttu olema vastutustundlik; oskab looduses käituda; tunneb huvi ja austust eluslooduse vastu; suhtub vastutustundlikult oma elukeskkonda ja väärtustab säästvat tarbimist; väärtustab bioloogilist mitmekesisust.

Kohalesõitmise õpetus

Harku metsa loodusrada Harku vallas algab Harku metsa kirdeservas asuvast parklast vahetult Tähetorni tänava ääres, mis jääb Kadaka tee ja Tähetorni tänava ristmikult 700 m kaugusele. Sellel ristmikul asub liinibusside nr 10, nr 20 ja nr 20A peatus, bussigraafikuid vaata siit, peatus väljumiseks on Kadaka pst (buss nr 10) või Nõva (bussid nr 20 ja 20A).

Lisainfo

Looduses liikumisel on esmatähtis mugavus ja kaitse jaheda ning vihmase ilma eest. Oluline on, et riietus on kihiline ning et jalanõud ja üleriided on veekindlad. Kui on soov vahepeal söögipaus teha, siis võtke kaasa enda toidukott.

Lisainfo kontakt: info.viimsi@rmk.ee; tel: 676 7842, 513 9955

Omadused:


Teemad Metsaloodus
Looduskaitse
Looduses liikumine
Sihtrühm 1.-3. klass
4.-6. klass
7.-9. klass
10.-12. klass
ToimumisaegLäbi aasta
Grupi suuruskuni 25 õpilast + 2 saatjat, suurem grupp jagatakse eraldi programmideks
Kestus1,5-3 tundi
Raja pikkus2-6 km
Hind25 inimest 70 EUR