Millest jutustavad aastarõngad?

Hiiumaa, Hiiumaa puhkeala, Ristna külastuskeskus

Küllap on igaüks meist kännul istudes püüdnud aastarõngaid kokku lugeda ja puu vanust määrata? Puude sisemus peidab palju enam saladusi, kui vaid vanus. Programmi käigus tutvume puidu ehitusega ja selle moodustumise seaduspärasustega. Uurime erinevat liiki puude puitu. Ringkäigul külastuskeskuse lähistel metsas uurime ja puurime puid ehk proovime juurdekasvupuuri. Teeme tutvust, mida uurib dendrokronoloogia.
Otsime seoseid puude, ajaloo, kliima ja keskkonna ning inimese vahel.


Seos õppekavaga

Mets elukeskkonnana. Kliimategurid ja nende mõju. Metsakasutus, mets kui taastuv loodusvara. Puit materjalina. Metsade ja metsakasutuse mõju kliimale.

Lisainfo

Selga ilmastikule vastav riietus.

Lisainfo kontakt: info.ristna@rmk.ee; tel: 676 7111, 5322 9499

Omadused:


Teemad Metsaloodus
Metsandus
Pärandkultuur
Sihtrühm 4.-6. klass
7.-9. klass
10.-12. klass
Täiskasvanud
ToimumisaegLäbi aasta
Grupi suurus20 õpilast + 2 saatjat, suurem grupp jagatakse eraldi programmideks
Kestus3-4 tundi
Raja pikkus2 km
Hind 20 inimest 70 EUR
Nutiseadme tugi Jah