Kena kevade on käes!

Harjumaa, Tallinna ümbruse puhkeala, Viimsi külastuskeskus

Kevadel on looduses kõik pidevas muutumises. Puudel puhkevad urvad ja pungad, lume alt vabanenud mullast tärkavad uued taimed, rändlinnud saabuvad oma pesitsuspaikadesse, talveund maganud loomad ja putukad ärkavad jälle elule. Metsas kõlab tuhandehäälne laulu- ja pillikoor. Et märgata kevade saabumist, tuleb oma meeled lahti hoida ja mets on selleks just sobiv paik. Selle õppeprogrammi jooksul vaatame, kuulame, maitseme, puudutame, nuusutame ja tunnetame kevade saabumist.

Toimumiskoht: Tädu loodusõpperada, Harku metsa loodusrada, lasteaiagruppidele kokkuleppel Viimsi külastuskeskus

Päevakava

  • Sissejuhatus metsaraja alguses: saame üksteisega tuttavaks. Teeme sissejuhatuse teemasse.
  • Metsaretk loodusõpperajal koos retkejuhiga: vaatleme, tunnetame ja kogeme kevadist metsa; saame teada, kuidas kevad metsaelanike toimetamisi mõjutab; õpime mängides ja tegutsedes.
  • Soovi korral teeme vahepeal söögipausi (oma toidukott kaasa!).
  • Teeme programmist kokkuvõtte.

Seos õppekavaga

Aastaaegade vaheldumine looduses. Levinumad taime-, looma- ja seeneliigid. Elusa ja eluta looduse erinevused ning nendevahelised seosed. Organismide kooseluvormid ja vastastikused suhted. Bioloogilise mitmekesisuse tähtsus. Lihtsamad loodusvaatlused.

Lisainfo

Looduses liikumisel on esmatähtis mugavus ja kaitse jaheda ning vihmase ilma eest. Oluline on, et riietus on kihiline ning et jalanõud ja üleriided on veekindlad.

Lisainfo kontakt: info.viimsi@rmk.ee; tel: 6767 842, 513 9955

Omadused:


Teemad Metsaloodus
Looduskaitse
Sihtrühm Eelkool
1.-3. klass
4.-6. klass
ToimumisaegKevad
Grupi suuruskuni 25 õpilast + 2 saatjat, suurem grupp jagatakse eraldi programmideks
Kestus1,5-3 tundi
Hind 25 inimest 70 EUR