Rabast põlismetsa

Põlvamaa, Kiidjärve-Kooraste puhkeala, Kiidjärve külastuskeskus

Õppeprogrammi käigus tutvume soode ja rabadega ning uurime, mis neis nii erilist on. Matkarada kulgeb läbi Valgesoo põhjaosa ning vana metsa, kus vaatleme metsaelustiku ja looduse omavahelisi suhteid. Mõtiskleme inimese ja looduse suhetest – kuidas inimene loodust mõjutab, kuidas loodus ilma inimeseta hakkama saab. Et õpperada kulgeb looduskaitsealal, pöörame tähelepanu bioloogilisele mitmekesisusele ja selle säilitamise vajadusele.

Toimumiskoht: Valgesoo õpperada

Seos õppekavaga

Soo elukeskkonnana. Soode teke ja paiknemine. Soode areng: madalsoo, siirdesoo ja raba. Elutingimused soos. Soode elustik. Soode tähtsus. Turba kasutamine. Mõisted: madalsoo, siirdesoo, raba, älves, laugas, turbasammal, turvas. Eesti metsad. Taimed. Loomad. Kaitsealad ja kaitstavad objektid. Pärandkultuur. Looduskeskkonna muutumine inimtegevuse tulemusena.

Kohalesõitmise õpetus

Sõita mööda Põlva-Reola mnt Tartust Põlva suunas. 10 km enne Põlvat keerata Koorvere ristist vasakule Kiidjärve suunas. Sõita Akste-Häätaru teed mööda (tee nr 18138) 7 km ja seejärel keerata Valgesoo viida juurest paremale metsateele. Sõita 200 m, kuni jõuate parklani, õpperada algab infotahvli juurest.

Lisainfo

Selga-jalga ilmastikukindlad ja metsaretkeks sobilikud riided-jalanõud. Piknikupidamise võimalus parkla kõrva asuvas lõkkekohas, pikniku soovi korral oma eine kaasa võtta.

Lisainfo kontakt:
info.kiidjarve@rmk.ee,  tel: 676 7122

Omadused:


Teemad Metsaloodus
Looduskaitse
Looduses liikumine
Sihtrühm 1.-3. klass
4.-6. klass
7.-9. klass
10.-12. klass
ToimumisaegKevad
Suvi
Sügis
Grupi suurus20 õpilast + 2 saatjat, suurem grupp jagatakse eraldi programmideks
Kestus2-2,5 tundi
Raja pikkus1,8 km
Hind 20 inimest 70 EUR