Milleks mets?

Järvamaa, Aegviidu-Kõrvemaa puhkeala, Simisalu loodusmaja

Üle poole Eesti maismaast on kaetud metsaga. Milleks mets on vajalik? Millest saab alguse mets? Võrdleme erinevaid metsatüüpe, rindelisust ja metsa all olevat taimestikku. Räägime metsade majandamisest ja tutvume metsatööde ja tegemistega. Vestleme ka looduskaitse teemadel ning vääriselupaikade vajalikkusest. Eesmärk on tutvustada majandus- ja loodusmetsade erinevusi, anda ülevaade majandusmetsa eluringist ja metsatöödest. "Metsamatemaatika" ülesannete kaudu integreerida loodusõpetust ja matemaatika praktilisi rakendusi. Kevadel on võimalik programmi tellida ka koos metsaistutamisega!

Toimumiskoht: Kakerdaja loodusrada või vastavalalt istutuslangile.

Seos õppekavaga

Meie looduslikud puu- ja põõsaliigid ning võõrpuuliigid, nende tunnused ja omadused. Erinevad metsakooslused ja tüübid. Metsarinded. Mets kui taastuv loodusvara, selle tähtsus, kasutamine ja uuendamine. Metsade kaitse.

Lisainfo

Kaasa võtta lõunaeine ja jook. Metsaretkeks ja istutuse korral sobiv riietus ning jalanõud.
Meie poolt töökindad ja vesi.

Lisainfo kontakt: info.aegviidu@rmk.ee; tel: 5344 0549, 604 7212

Omadused:


Teemad Metsandus
Looduses liikumine
Sihtrühm 7.-9. klass
10.-12. klass
ToimumisaegKevad
Sügis
Talv
Grupi suurus20 õpilast + 2 saatjat, suurem grupp jagatakse eraldi programmideks
Kestus3-4 tundi
Raja pikkus3-7 km
Hind20 inimest 70 EUR