Metsaviktoriin

RMK metsaviktoriin õpetab tundma loodust enda ümber. Kuidas jänesest on kasu hundile ja haavikuemandast võsavillemile?

Tutvustus

Metsaviktoriin on abiks õpetajale loodusainete õpetamisel. Viktoriinikeskkonda saab korduvalt siseneda, ülesannete lahendamisel võib nii õpetaja kui teiste õpilastega aru pidada ning kasutada vastamisel abimaterjale.
Viktoriinil osaletakse klasside kaupa, kuigi iga õpilane vastab iseseisvalt. Et klassi tulemus arvesse läheks, peab vastama vähemalt 75% õpilastest.

Metsaviktoriinis kasutatavad fotod:
RMK töötajad, forestryimages.com

Metsaviktoriini lisainfo: metsaviktoriin@rmk.ee

Õpetajale

Klassi registreerimisel tuleb sisestada kõigi klassi nimekirjas olevate õpilaste andmed, mille järel saab igale õpilasele unikaalse koodi ning viktoriinikeskkond suunab vastaja otse õige küsimustekomplekti juurde.
Viktoriini maksimaalne võimalik punktisumma: 1.-4 klass 58 punkti
5.-12.klass 72 punkti
Küsimustele saab vastata kuni 10.05.2017
Tutvu küsimustega siin