Viieteistkümnenda RMK Metsaviktoriini 2016 tulemused

Metsaviktoriinile registreerus tänavu 809 klassi 215 koolist üle Eesti. Kokku sai tulemuse kirja 9491 õpilast.
Metsaviktoriin on mõeldud abiks õpetajale loodusainete õpetamisel ja selles osaletakse klasside kaupa. Et klassi tulemus arvesse läheks, peab vastama vähemalt 75% õpilastest. Need õpilased, kes klasside edetabelist selle nõude täitmata jätmise tõttu välja jäid, näevad oma tulemusi üldtabelist. Järgmises Metsaviktoriinis ehk löövad juba kaasa ka nende klassikaaslased.

Suur tänu kõigile, kes viktoriinist osa võtsid, vastuseid otsisid ja uurisid ning loodusteadmisi juurde said.

TULEMUSEDIga vanuserühma 10 paremat klassi saavad auhinnaks loodusõppeprogrammi RMK looduskeskustes koos transpordikompensatsiooniga. Auhindadega tunnustame ka parimate klasside juhendajaid-õpetajaid.

Kuna kevad on nii looduskeskustes kui koolides väga kiire aeg ja ettevõtmised juba pikalt ette planeeritud, on varasematel aastatel auhinnaprogrammid toimunud enamasti septembris-oktoobris. Võtke ühendust RMK looduskeskusega, kuhu soovite külla minna ja leppige aja ning programmi suhtes kokku. Auhinnaprogrammid ja transpordikompensatsioon kehtivad ainult 2016. aasta jooksul.
Infot RMK looduskeskuste, loodusõppeprogrammide ja looduses liikumise kohta saab
loodusegakoos.ee, viktoriini endaga seotud küsimustes pöörduge metsaviktoriin@rmk.ee

Küsimustest osutus nooremas vanuseklassis keerukamaks aru saada, milline sündmus kiili elus fotol kujutatud on. Samuti oli raske küsimus Põlvamaal Ootsipalus kasvava hiigelmänni kohta. Vist oli raske uskuda, et Põlvamaa kõrgeim harilik mänd võib ühtlasi olla ka maailma kõrgeim seda liiki puu! Ootsipalu rekordmännid ja –kuused on ju alles mullu üles leitud ja üle mõõdetud, uute kõrgusrekordite tundmaõppimine võtab aega.

Vanemas vanuseklassis oli lisaks rekordmännile tõsine pähkel harvesteri tööd kirjeldav küsimus. Kuna harvester on tõeline metsakombain ja varustatud ka keeruka pardaarvutiga, siis olid õiged kõik variandid. Sellised mitme õige variandiga küsimused on üldse raskemad nii noorematele kui vanematele õpilastele.

Tore oleks, kui õpetajad annaksid meile tagasisidet, millised küsimused olid huvitavamad, milliseid aga peeti liiga rasketeks või millele oli kõige raskem vastuseid leida või usaldusväärseid infoallikaid ebatõestest eristada. Võib kirjutada Metsaviktoriini e-posti aadressil.

Infot RMK looduskeskuste, mitmesuguste metsahüvede, metsatööde ja metsa eluringi kohta leiab www.loodusegakoos.ee ja www.rmk.ee/eluring
Palju huvitavat lugemist – vaatamist meie loodusest pakub www.rmk.ee/organisatsioon/loodusvaatlusblogi

Täname veel kord teid kõiki,
KOHTUME METSAS!


Lisainfo: metsaviktoriin@rmk.ee