Naissaare looduspark

Naissaare loodus oli pikalt inimtegevusest puutumata, see pakub jätkuvalt rohkelt avastamist.

Lugupeetud külastaja,
käimas on RMK Tallinna külastusala külastuskorralduskava koostamine. Tallinna külastusala külastuskorralduskava käsitleb RMK külastuskorraldusliku tegevuse põhimõtteid ja arengusuundasid Tallinna ümbruse puhkealal ja Naissaare looduspargis. Kava töömaterjalid, ettepanekute esitamise vorm ja kontaktisikud võimalike ettepanekute edastamiseks on leitavad: Tallinna külastusala külastuskorralduskava

Asukoht
Harjumaa, Naissaar
Magnet
Rannavallid ja -astangud, luited, liivarannad, astangrannad, madalsood, siirdesood, samblad
Teave
RMK Viimsi külastuskeskus

+372 676 7842

info.viimsi@rmk.ee
Aadress
Rohuneeme tee 29 74001 Haabneeme
Harjumaa

RMK Tallinna teabepunkt

+372 676 7500

info.tallinn@rmk.ee
Aadress
Toompuiestee 24
Külastuse korraldaja
RMK
Kaitseala valitseja
Keskkonnaamet, Põhja regioon
+372 680 7438,
info@keskkonnaamet.ee
Piirangud külastajatele
Rahvaürituste korraldamine kaitsealal selleks ette valmistamata kohtades on lubatud üksnes kaitseala valitseja nõusolekul.

Siin asuvad:

Lõkkekoht Saunakari lõkkekoht
Matkarada Naissaare lõunarada (12 km), Naissaare keskrada (11 km), Naissaare põhjarada (7 km)
Puhkekoht Hülkari puhkekoht
Telkimisala Naissaare telkimisala