Osmussaare maastikukaitseala

Ala põhiväärtuseks on haruldased aluspõhjakivimite paljandid, rannavallid, rändrahnud ning eluslooduse kooslused.

Asukoht
Läänemaa, Osmussaar
Magnet
Rändrahnud, bretsad, lindude ränne, pärandkultuur
Teave
RMK Nõva külastuskeskus

tel 506 2004, 507 7369

e-post: info.nova@rmk.ee, nova.looduskeskus@rmk.ee

aadress Peraküla, Nõva vald, Lääne maakond
Külastuse korraldaja
RMK
Kaitseala valitseja
Keskkonnaamet, Lääne regioon
laane@keskkonnaamet.ee
Piirangud külastajatele
Kaitseala valitseja nõusolekuta on kaitsealal keelatud organiseerida turismi- ning massiüritusi. Kõik prügi, mis Osmussaarel tekib, tuleb mandrile kaasa võtta. Telkimine ja lõkke tegemine lubatud vaid selleks ette nähtud kohtades. Kaitsealal on keelatud rändrahnude ja nende rühmade kahjustamine.


Siin asuvad:

Lõkkekoht Tiidu lõkkekoht, Kaksikute lõkkekoht, Lõunasadama lõkkekoht
Matkarada Osmussaare matkarada (9 km)
Puhkekoht Kabeli puhkekoht
Teabepunkt Osmussaare teabepunkt