Osmussaare maastikukaitseala

Ala põhiväärtuseks on haruldased aluspõhjakivimite paljandid, rannavallid, rändrahnud ning eluslooduse kooslused.

Lugupeetud külastaja,
käimas on RMK Nõva-Matsalu külastusala külastuskorralduskava koostamine. Nõva-Matsalu külastusala külastuskorralduskava käsitleb RMK külastuskorraldusliku tegevuse põhimõtteid ja arengusuundasid Matsalu rahvuspargis (sealjuures ka Tuhu looduskaitsealal, Marimetsa looduskaitsealal), Osmussaare maastikukaitsealal, Vormsi maastikukaitsealal, Nõva puhkealal (sealjuures ka Silma looduskaitseala, Nõva looduskaitseala, Läänemaa Suursoo maastikukaitseala). Kava töömaterjalid ja kontaktisikud võimalike ettepanekute edastamiseks on leitavad: Nõva-Matsalu külastusala külastuskorralduskava

Asukoht
Läänemaa, Osmussaar
Magnet
Rändrahnud, bretsad, lindude ränne, pärandkultuur
Teave
RMK Nõva külastuskeskus

+372 506 2004, +372 507 7369

info.nova@rmk.ee
Külastuse korraldaja
RMK
Kaitseala valitseja
Keskkonnaamet, Lääne regioon
+372 680 7438,
info@keskkonnaamet.ee
Piirangud külastajatele
Rohkem kui 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine sihtkaitsevööndis on lubatud üksnes kaitseala valitseja nõusolekul. Kõik prügi, mis Osmussaarel tekib, tuleb mandrile kaasa võtta. Telkimine ja lõkke tegemine lubatud vaid selleks ette nähtud kohtades. Kaitsealal on keelatud rändrahnude ja nende rühmade kahjustamine.

Siin asuvad:

Lõkkekoht Tiidu lõkkekoht, Kaksikute lõkkekoht, Lõunasadama lõkkekoht
Matkarada Osmussaare matkarada (9 km)
Puhkekoht Kabeli puhkekoht
Teabepunkt Osmussaare teabepunkt