Osmussaare maastikukaitseala

Ala põhiväärtuseks on haruldased aluspõhjakivimite paljandid, rannavallid, rändrahnud ning eluslooduse kooslused. 

Asukoht
Läänemaa, Osmussaar
Magnet
Rändrahnud, bretsad, lindude ränne, pärandkultuur
Teave
RMK Nõva külastuskeskus

+372 506 2004, +372 507 7369

info.nova@rmk.ee
Külastuse korraldaja
RMK
Kaitseala valitseja
Keskkonnaamet, Lääne regioon
+372 680 7438,
info@keskkonnaamet.ee
Piirangud külastajatele
Kõik prügi, mis Osmussaarel tekib, tuleb mandrile kaasa võtta. Telkimine ja lõkke tegemine lubatud vaid selleks ette nähtud kohtades. Kaitsealal on keelatud rändrahnude ja nende rühmade kahjustamine.
Ürituse korraldamine Üle 50 osavõtjaga üritused looduses liikumise infrastruktuuriga aladel tuleb kooskõlastada.
Täpsem info siit.

Siin asuvad:

Lõkkekoht Tiidu lõkkekoht, Kaksikute lõkkekoht, Lõunasadama lõkkekoht
Matkarada Osmussaare matkarada (9 km)
Puhkekoht Kabeli puhkekoht
Teabepunkt Osmussaare teabepunkt