Osmussaare maastikukaitseala

Ala põhiväärtuseks on haruldased aluspõhjakivimite paljandid, rannavallid, rändrahnud ning eluslooduse kooslused. 

Asukoht
Läänemaa, Osmussaar
Magnet
Rändrahnud, bretšad, lindude ränne, pärandkultuur
Teave
RMK Nõva külastuskeskus

+372 506 2004, +372 507 7369

info.nova@rmk.ee
Külastuse korraldaja
Riigimetsa Majandamise Keskus
Kaitseala valitseja
Keskkonnaamet
+372 662 5999, info@keskkonnaamet.ee
Piirangud külastajatele
Kõik prügi, mis Osmussaarel tekib, tuleb mandrile kaasa võtta. Telkimine ja lõkke tegemine lubatud vaid selleks ette nähtud kohtades. Kaitsealal on keelatud rändrahnude ja nende rühmade kahjustamine.
Teadmiseks Eesti looduses on siiani sõjast jäänud vanu lõhkekehasid. Kui oled leidnud lõhkekeha meenutava eseme, jäta see puutumata, märgista leiukoht ja teata leiust kohe hädaabinumbril 112. Täpsemat lisainfot leiab Päästeameti kodulehelt.
Ürituse korraldamine Üle 50 osavõtjaga üritused looduses liikumise infrastruktuuriga aladel tuleb kooskõlastada.
Täpsem info siit.

Siin asuvad:

Lõkkekoht Tiidu lõkkekoht, Kaksikute lõkkekoht, Lõunasadama lõkkekoht I, Lõunasadama lõkkekoht II
Matkarada Osmussaare matkarada (9 km)
Puhkekoht Kabeli puhkekoht
Teabepunkt Osmussaare teabepunkt