Peipsiveere looduskaitseala

Peipsiveere, endise nimega Emajõe-Suursoo looduskaitseala põhiväärtuseks on märgade elupaikade mitmekesisus ja Emajõe suur deltasoostik.
Kaitseala on riikliku looduskaitse all 1981. aastast, mil moodustati 30 uut sookaitseala. Kaitseala põhiliseks eesmärgiks on Emajõe deltasoostiku ning sealsete ohustatud ja haruldaste koosluste ning liikide säilitamine, kaitse ja uurimine. Kaitseala kuulub alates 1997. aastast rahvusvahelise tähtsusega märgalade (Ramsari alade) ning 2004. aastast Natura 2000 linnu- ja loodusalade hulka.
Endine Emajõe-Suursoo looduskeskuse hoone ja selle ümbrus koos Kantsi lõkkekohaga on antud rendile Luunja Vallavalitsusele (tel 741 7319, e-post luunjavv@luunja.ee). Slipp ja lõkkekoht on jätkuvalt avalikus kasutuses.

Asukoht
Tartumaa
Magnet
Erinevad sootüübid, soosaared, roostikud, jõed ja järved, neid ümbritsevad metsamassiivid
Teave
RMK Kiidjärve külastuskeskus

+372 676 7122

info.kiidjarve@rmk.ee
Külastuse korraldaja
RMK
Kaitseala valitseja
Lisainfo
Keskkonnaamet
+372 662 5999, info@keskkonnaamet.ee
Peipsiveere kaitseala
Piirangud külastajatele
Tegu on Natura 2000, Ramsari ja IBA alaga, tutvu kaitsealal kehtivate piirangutega siin.
Failid 
Kaitseala trükis välja antud Keskkonnaameti poolt 2015 a. Lae PDF.
Teadmiseks Eesti looduses on siiani sõjast jäänud vanu lõhkekehasid. Kui oled leidnud lõhkekeha meenutava eseme, jäta see puutumata, märgista leiukoht ja teata leiust kohe hädaabinumbril 112. Täpsemat lisainfot leiab Päästeameti kodulehelt.
Ürituse korraldamineÜle 50 osavõtjaga üritused looduses liikumise infrastruktuuriga aladel tuleb kooskõlastada.
Täpsem info siit.

Siin asuvad:

Lõkkekoht Koosa lõkkekoht, Otisaare lõkkekoht, Haugi lõkkekoht, Koha lõkkekoht, Latika lõkkekoht, Ahvena lõkkekoht, Angerja lõkkekoht
Õpperada Emajõe õpperada (3km)