Piusa koobastiku looduskaitseala

Piusa koopad on kaitse alla võetud, et kaitsta allmaakaeveõõsi ja Baltimaade suurimat talvituvate nahkhiirte kolooniat. Kaitsealustest taimedest kasvab kaitsealal aas-karukell ja roomav öövilge.
Lugupeetud külastaja,
käimas on RMK Haanja ja Põlva-Võru külastusalade külastuskorralduskava koostamine. Haanja ja Põlva-Võru külastusalade külastuskorralduskava käsitleb RMK külastuskorraldusliku tegevuse põhimõtteid ja arengusuundasid Haanja-Karula puhkealal, Karula rahvuspargis, Haanja looduspargis ja Räpina-Värska puhkealal. Kava töömaterjalid, ettepanekute esitamise vorm ja kontaktisikud võimalike ettepanekute edastamiseks on leitavad: Haanja ja Põlva-Võru külastusalade külastuskorralduskava.

Asukoht
Võrumaa
Magnet
Muuseumikoobastik, liivakivist koopad, nahkhiired ja metsad
Teave
RMK Kiidjärve külastuskeskus

+372 676 7122

info.kiidjarve@rmk.ee
Külastuse korraldaja
RMK
Kaitseala valitseja
Keskkonnaamet, tel.+372 680 7438; e-post
info@keskkonnaamet.ee
Piirangud külastajatele
Piusa looduskaitsealal kehtivate piirangute kohta loe siit.
 FailidKaitseala trükis välja antud Keskkonnaameti poolt 2012. a. Lae PDF