Kohtume metsas!

Põlvamaa, Kiidjärve-Kooraste puhkeala, Kiidjärve külastuskeskus

Mets on taastuv loodusvara, mille säästlik ja arukas majandamine toob tulu riigi majandusele. Võistlus-mängulise programmi käigus õpime läbi praktiliste tegevuste tundma Eestimaa metsade eluringi ja metsatööde aastaringi. Programmi eesmärk on tutvustada metsade kasutamist ja kaitset, metsa tähtsust majanduses, metsade majandamisega seotud ametikohti, erinevaid metsatüüpe ja- rindeid.

Toimumiskoht: Laari metsanduslik õpperada

Päevakava

1. Sissejuhtatus ja tutvumine RMK Laari matkaraja alguses.
2. Retk metsas - metsast saadavad väärtused, metsas tehtavad tööd, selleks vajalikud mõõtmised, mets tööandjana-ametnikud, puhkus metsas.
3. Praktilised ülesanded - kaugus objektini. Sammu pikkuse arvutamine. Mõõdame raielangi laiust mitmel meetodil. Määrame puude vanust, mõõdame kõrgust ja läbimõõtu. Ruumimeeter ja tihumeeter - mõõdame küttepuu ja hakkepuidu mahtu.
4. Lõpetame Tammetares: kokkuvõte õpitust, soovi korral kaasavõetud eine söömine.

Seos õppekavaga

Seosed erinevate õppeainete vahel (matemaatika, bioloogia). Matemaatiliste teadmiste praktiline rakendamine. Mets elukeskkonnana. Loodus-ja keskkonnakaitse. Metsavarad ja nende hindamine. Mets, kui taastuv loodusvara, selle kasutamine ja uuendamine. Metsa tähtsus majanduses.

Lisainfo

Selga-jalga ilmastikukindlad ja metsaretkeks sobilikud riided-jalanõud. Pikniku soovi korral oma eine kaasa võtta.
Lisainfo kontakt: info.kiidjarve@rmk.ee ; tel: 676 7122

Omadused:


Teemad Metsaloodus
Metsandus
Sihtrühm 7.-9. klass
10.-12. klass
ToimumisaegKevad
Suvi
Sügis
Grupi suurus20 õpilast + 2 saatjat
Kestus2-3 tundi
Raja pikkus3 km
Hind20 inimest 70 EUR