Kohtume metsas!

Põlvamaa, Kiidjärve-Kooraste puhkeala, Kiidjärve külastuskeskus

Mets on taastuv loodusvara, mille säästlik ja arukas kasutamine toob ühiskonnale väga mitmel viisil tulu ja pakub erinevaid hüvesid. Metsade tähtsus väljendub neljas aspektis: majanduslik - mets kui tuluallikas; sotsiaalne - mets kui tööhõive tagaja ja puhkuse pakkuja; ökoloogiline - mets kui liigilise mitmekesisuse säilitaja; kultuuriline - mets kui osa Eesti kultuurist.
Programmi eesmärk on tutvustada metsade majandamisega seotud töid, ametikohti, erinevaid metsatüüpe ja- rindeid. Praktiliste tegevuste ja vaatluste käigus õpime tundma Eestimaa metsade eluringi, metsatööde aastaringi, kogume teadmisi metsa väärtusest, metsakorraldustöödest ning vajalikest mõõtmistehnikatest. Programmi alustame RMK Laari lõkkekohast, kust suundume õpperajale. Liigume mitmekesistel metsateedel ja ületame ka märjema loduala, tutvume erinevate raieliikidega ning räägime ka pärandkultuurist (puude vaigutamine).
Programm on sobilik vanuserühmale alates 6-ndast klassist.

Toimumiskoht: Laari metsanduslik õpperada

Seos õppekavaga

Seosed erinevate õppeainete vahel (matemaatika, bioloogia). Matemaatiliste teadmiste praktiline rakendamine. Mets elukeskkonnana. Loodus-ja keskkonnakaitse. Metsavarad ja nende hindamine. Mets, kui taastuv loodusvara, selle kasutamine ja uuendamine. Metsa tähtsus majanduses.

Kohalesõitmise õpetus

Sõita mööda Tartu-Põlva mnt (tee nr 61) Põlva suunas. 2,9 km pärast Koorvere risti keerata vasakule metsateele ja sõita veel umber 1 km. Lõkkekoht jääb vasakut kätt.

Lisainfo

Selga-jalga ilmastikukindlad ja metsaretkeks sobilikud riided-jalanõud. Piknikupidamise võimalus parkla kõrval asuvas lõkkekohas, pikniku soovi korral oma eine kaasa võtta.

Lisainfo kontakt: info.kiidjarve@rmk.ee ; tel: 676 7122

Omadused:


Teemad Metsaloodus
Metsandus
Sihtrühm 7.-9. klass
10.-12. klass
ToimumisaegKevad
Suvi
Sügis
Grupi suurus20 õpilast + 2 saatjat
Kestus2-3 tundi
Raja pikkus3 km
Hind20 inimest 70 EUR