Kohtume metsas!

Põlvamaa, Kiidjärve-Kooraste puhkeala, Kiidjärve külastuskeskus

Mets on taastuv loodusvara, mille säästlik ja arukas kasutamine toob ühiskonnale väga mitmel viisil tulu ja pakub erinevaid hüvesid. Metsade tähtsus väljendub neljas aspektis: majanduslik - mets kui tuluallikas; sotsiaalne - mets kui tööhõive tagaja ja puhkuse pakkuja; ökoloogiline - mets kui liigilise mitmekesisuse säilitaja; kultuuriline - mets kui osa Eesti kultuurist.
Programmi eesmärk on tutvustada metsade kasutamist ja kaitset, metsa tähtsust majanduses, metsade majandamisega seotud ametikohti, erinevaid metsatüüpe ja- rindeid. Praktiliste tegevuste ja vaatluste käigus õpime tundma Eestimaa metsade eluringi, metsatööde aastaringi, kogume teadmisi metsa väärtusest, metsakorraldustöödest ning vajalikest mõõtmistehnikatest. Programmi alustame külastuskeskuse Tamme tares, kus tutvustame Eesti metsa kasvukohatüüpe ja raieringi majandusmetsas. Seejärel suundume Laari õpperajale, kus toimub praktiline tegevus.

Toimumiskoht: Kiidjärve külastuskeskus ja Laari metsanduslik õpperada

Seos õppekavaga

Seosed erinevate õppeainete vahel (matemaatika, bioloogia). Matemaatiliste teadmiste praktiline rakendamine. Mets elukeskkonnana. Loodus-ja keskkonnakaitse. Metsavarad ja nende hindamine. Mets, kui taastuv loodusvara, selle kasutamine ja uuendamine. Metsa tähtsus majanduses.

Kohalesõitmise õpetus

Sõita mööda Põlva-Reola mnt Tartust Põlva suunas. 10 km enne Põlvat keerata Koorvere ristist vasakule Kiidjärve suunas. Sõita 4 km Akste-Häätaru teed mööda (tee nr 18138), 1 km pärast Kiidjärve pargi bussipeatust jääb vasakule RMK Kiidjärve külastuskeskuse parkla.

Lisainfo

Selga-jalga ilmastikukindlad ja metsaretkeks sobilikud riided-jalanõud. 
Lisainfo kontakt: info.kiidjarve@rmk.ee ; tel: 676 7122

Omadused:


Teemad Metsaloodus
Metsandus
Sihtrühm 7.-9. klass
10.-12. klass
ToimumisaegKevad
Suvi
Sügis
Grupi suurus20 õpilast + 2 saatjat
Kestus2-3 tundi
Raja pikkus3 km
Hind20 inimest 70 EUR