Linnuelu lahel, roostikus ja rannaniidul Orjaku õpperajal

Hiiumaa, Hiiumaa puhkeala, Ristna külastuskeskus

Orjaku õpperajal (0,7-2 km) tutvume erinevate elupaikade linnuliikidega. Uurime lindude anatoomilisi eripärasid, õpime linde eristama nii välimuse kui häälitsuste järgi. Raja äärde jääv madalaveeline ja roostunud Käina laht ning rannikuala on kevadisel ja sügisesel rändeajal peatuspaigaks paljudele vee- ja rannikulindudele Vaatlustornid Silmakarel ja raja ääres võimaldavad programmi käigus vaadelda ja tundma õppida nii läbirändavaid kui kohalikke linnuliike. Otsime elukeskkonnast tulenevaid kohastumusi eluviisis, käitumises, pesitsemises ja toitumises. Räägime lindude rännetest. Arutleme inimtegevuse mõju üle loodusväärtustele ja elurikkusele taastatud rannakarjamaa näitel.

Toimumiskoht: Orjaku õpperada

Päevakava

  • Kohtumine Orjaku õpperaja parklas
  • Sissejuhatus teemasse, reeglite selgitamine, rühmadesse jagamine, vahendite jaotamine 5-10 min
  • Loodusretk vaatluste ja tegevustega roostikurajal ja Silmakare tornis 1h. Soovi korral võimalik teha tornis väike lõunapaus.
  • Olenevalt rühma vanusest kas kokkuvõte ja tagasitee parklasse või retk rannakarjamaal teise torni.
  • Tagasitee parklasse 15 min
  • Kokkuvõte 15 min

Seos õppekavaga

  • Eelkool: kodukoha loodus. Linnud.
  • I kooliaste: Organismid ja elupaigad. Taimed ja loomad erinevatel aastaaegadel. Organismide rühmad ja kooselu.
  • II kooliaste: Läänemeri elukeskkonnana, rannikulinnud. Mets elukeskkonnana. Looduskaitse Eestis. Inimese mõju keskkonnale.
  • III kooliaste : Kohastumused elukeskkonnaga. Selgroogsete loomade välistunnuste seos elukeskkonnaga. Lindude osa looduses ning inimtegevuses. Lindude roll ökosüsteemides.

Kohalesõitmise õpetus

Liikuda Suuremõisa-Käina-Emmaste mnt mööda Käina-Kärdla ristmikust 3,2 km Emmaste suunas. Orjaku ristmikult keerata vasakule, sõita 2,3 km Orjaku suunas. Vasakule jääb majakas, mille juures on õpperaja parkla.

Lisainfo

Selga ilmastikule vastav riietus. Pigem riietuda soojemalt ja kihiliselt, vaatlustornis võib tuule käes hakata jahe. Piknikusoovi korral oma toit ja jook kaasa. Orjakus ei ole lõkketegemise võimalust.

Lisainfo kontakt: 523 8697,
 info.ristna@rmk.ee

Omadused:


Teemad Metsaloodus
Looduskaitse
Pärandkultuur
Sihtrühm Eelkool
1.-3. klass
4.-6. klass
7.-9. klass
ToimumisaegKevad
Suvi
Sügis
Grupi suurus20 õpilast+2 saatjat, suurem grupp jagatakse eraldi programmideks
Kestus2-3 tundi
Raja pikkus0,7-2 km
Hind 20 inimest 70 EUR