Linnuelu metsas, lahel, roostikus ja rannal Tõrvanina õpperajal

Hiiumaa, Hiiumaa puhkeala, Ristna külastuskeskus

Tõrvanina õpperajal (4km) tutvume erinevate elupaikade linnuliikidega. Uurime lindude anatoomilisi eripärasid, õpime linde eristama nii välimuse kui häälitsuste järgi. Raja äärde jääv madalaveeline ja roostunud Tareste laht ning rannikuala on kevadisel ja sügisesel rändeajal peatuspaigaks mitmetele vee- ja rannikulindudele Vaatlustorn lahe ääres võimaldab programmi käigus vaadelda ja tundma õppida nii läbirändavaid kui kohalikke linnuliike. Otsime elukeskkonnast tulenevaid kohastumusi eluviisis, käitumises, pesitsemises ja toitumises. Räägime lindude rännetest. Arutleme inimtegevuse mõju üle loodusväärtustele ja elurikkusele taastatud rannakarjamaa näitel.

Toimumiskoht:
Tõrvanina õpperada

Päevakava

  • Kohtumine Tõrvanina õpperaja parklas
  • Sissejuhatus teemasse, reeglite selgitamine,rühmadesse jagamine, vahendite jaotamine 5-10 min
  • Loodusretk vaatluste ja tegevustega metsas ca 1h
  • Linnuvaatlused ja töölehtede täitmine vaatlustornis 1h
  • Tagasitee Tõrvanina lõkkeplatsile 30 min
  • Kokkuvõte 15 min, soovi korral piknik lõkkeplatsil

Seos õppekavaga

  • I kooliaste: Organismid ja elupaigad. Taimed ja loomad erinevatel aastaaegadel. Organismide rühmad ja kooselu.
  • II kooliaste: Läänemeri elukeskkonnana, rannikulinnud. Mets elukeskkonnana. Looduskaitse Eestis. Inimese mõju keskkonnale.
  • III kooliaste : Kohastumused elukeskkonnaga. Selgroogsete loomade välistunnuste seos elukeskkonnaga. Lindude osa looduses ning inimtegevuses. Lindude roll ökosüsteemides.

Kohalesõitmise õpetus

Kärdla - Kõrgessaare maanteelt (liikudes mööda teed nr 80) keerata Lehtma poole. Kärdla - Lehtma tee (tee nr 82) 8. kilomeetril keerata paremale (viit RMK Tõrvanina) ja sõita kuni parklani.

Lisainfo

Selga ilmastikule vastav riietus. Pigem riietuda soojemalt ja kihiliselt, vaatlustornis võib tuule käes hakata jahe. Piknikusoovi korral oma toit ja jook kaasa. Lõkkepuud on RMK poolt.
Lisainfo kontakt: 5322 9499, info.ristna@rmk.ee

Omadused:


Teemad Metsaloodus
Metsandus
Looduskaitse
Pärandkultuur
Sihtrühm 1.-3. klass
4.-6. klass
7.-9. klass
ToimumisaegKevad
Suvi
Sügis
Grupi suurus20 õpilast+ 2 juhendajat, suurem grupp jagatakse eraldi programmideks
Kestus3-4 tundi
Raja pikkus4 km
Hind20 inimest 70 EUR