Lae alla!

Siit leiad huvitavaid materjale, mida saad oma arvutisse alla laadida ja soovi korral ka välja printida.

Õppemapp "Mets toidab" gümnaasiumi, põhikooli ja algkoolide õpilastele ning sellega seotud ülesanded (väljaandjaks Eesti Metsatööstuse Liit)
Looduses liikumise õigusi ja kohustusi tutvustav põhjalik, praktiline ja ülevaatlik "Ränduri aabits" (autor Juhan Aare)
Külastajate seire loodusaladel - Põhjamaade ja Balti riikide kogemustel põhineva käsiraamatu eesmärk on pakkuda loodusalade majandajatele meetodeid, vahendeid ja ideid, mille abil on võimalik saada rohkem informatsiooni puhkajatest ja loodusalade kasutusest.

Põhirõhk on praktilistel küsimustel: kuidas korraldada külastajate loendust ja külastajauuringuid, mil viisil anda aru tulemustest ja kuidas saadud andmeid kasutada. Käsiraamat sisaldab juhtnööre, soovitusi ja näiteid külastajate seire meetoditest, mida saab kasutada Põhjamaade ja Balti riikide loodusaladel.

Käsiraamatu on koostanud loodusalade külastajaseiremeetodite ekspertgrupp ja eesmärgiks on võtta Põhja- ja Baltimaades kasutusele ühtlustatud meetodid. See on esimene samm ühtlustatud meetodite kasutamise poole külastajate seire valdkonnas ning loob ühtse aluse statistikale ja andmebaasidele selles piirkonnas.

Tutvu käsiraamatuga siin.

ISBN 978-9949-15-735-8 (trükis)
ISBN 978-9949-15-669-6 (PDF)
Maht: 193 lehekülge
Väljaandmisaeg: juuni 2008
Trükkimine ainult eraldi tellimisel: hind koos käibemaksuga 34,58 eurot /eksemplar. Tellimiseks kirjutage aadressil puhkus@rmk.ee.

Lisainfo:
Kerli Karoles-Viia
RMK külastuskorraldusosakond kavandamiseseire spetsialist
telefon 5049 272
e-post kerli.karoles-viia@rmk.ee