Silma looduskaitseala

Ala muudavad ainulaadseks Haapsalu lahe ja Noarootsi poolsaare jäänukjärved, roostikud ja rannaniidud.

Lugupeetud külastaja,
käimas on RMK Nõva-Matsalu külastusala külastuskorralduskava koostamine. Nõva-Matsalu külastusala külastuskorralduskava käsitleb RMK külastuskorraldusliku tegevuse põhimõtteid ja arengusuundasid Matsalu rahvuspargis (sealjuures ka Tuhu looduskaitsealal, Marimetsa looduskaitsealal), Osmussaare maastikukaitsealal, Vormsi maastikukaitsealal, Nõva puhkealal (sealjuures ka Silma looduskaitseala, Nõva looduskaitseala, Läänemaa Suursoo maastikukaitseala). Kava töömaterjalid ja kontaktisikud võimalike ettepanekute edastamiseks on leitavad: Nõva-Matsalu külastusala külastuskorralduskava

Asukoht
Läänemaa
Magnet
Lindude ränne, huvitavad kooslused
Teave
RMK Nõva külastuskeskus

+372 506 2004, +372 507 7369

info.nova@rmk.ee
Külastuse korraldaja
RMK
Kaitseala valitseja
Keskkonnaamet, Lääne regioon
+372 680 7438,
info@keskkonnaamet.ee
Piirangud külastajatele
Harrastuslik kalapüük Silma looduskaitsealal on lubatud kalastuskaardi alusel 01.07-28.02. Sihtkaitsevööndi veealal on lubatud sõita mootorita ja elektrimootoriga ujuvvahendiga, muu mootoriga ujuvvahendiga on lubatud sõita 01.11-31.03. Jalgratastega ja mootorsõidukitega liiklemine väljaspool selleks ette nähtud teid ja radu on keelatud. Telkimine ja lõkke tegemine on lubatud vaid selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohtades.
Silma looduskaitseala kaitse-eeskirjaga saad tutvuda siin.
Failid
Kaitseala trükis välja antud Keskkonnaameti poolt 2012.a. Lae PDF.