Silma looduskaitseala

Ala muudavad ainulaadseks Haapsalu lahe ja Noarootsi poolsaare jäänukjärved, roostikud ja rannaniidud.

Asukoht
Läänemaa
Magnet
Lindude ränne, huvitavad kooslused
Teave
RMK Nõva külastuskeskus

+372 506 2004, +372 507 7369

info.nova@rmk.ee
Külastuse korraldaja
Riigimetsa Majandamise Keskus
Kaitseala valitseja
Keskkonnaamet
+372 662 5999, info@keskkonnaamet.ee
Piirangud külastajatele
Harrastuslik kalapüük Silma looduskaitsealal on lubatud kalastuskaardi alusel 01.07-28.02. Sihtkaitsevööndi veealal on lubatud sõita mootorita ja elektrimootoriga ujuvvahendiga, muu mootoriga ujuvvahendiga on lubatud sõita 01.11-31.03. Jalgratastega ja mootorsõidukitega liiklemine väljaspool selleks ette nähtud teid ja radu on keelatud. Telkimine ja lõkke tegemine on lubatud vaid selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohtades.
Silma looduskaitseala kaitse-eeskirjaga saad tutvuda siin.
Teadmiseks Eesti looduses on siiani sõjast jäänud vanu lõhkekehasid. Kui oled leidnud lõhkekeha meenutava eseme, jäta see puutumata, märgista leiukoht ja teata leiust kohe hädaabinumbril 112. Täpsemat lisainfot leiab Päästeameti kodulehelt.
Ürituse korraldamineÜle 50 osavõtjaga üritused looduses liikumise infrastruktuuriga aladel tuleb kooskõlastada.
Täpsem info siit.

Galerii vaatamiseks kliki pildil