Silma looduskaitseala

Ala muudavad ainulaadseks Haapsalu lahe ja Noarootsi poolsaare jäänukjärved, roostikud ja rannaniidud.

Asukoht
Läänemaa
Magnet
Lindude ränne, huvitavad kooslused
Teave
RMK Nõva looduskeskus-teabepunkt

tel 508 1180

e-post nova.looduskeskus@rmk.ee

aadress Peraküla, Nõva vald, Lääne maakond
Külastuse korraldaja
RMK
Kaitseala valitseja
Keskkonnaamet, Lääne regioon
laane@keskkonnaamet.ee
Piirangud külastajatele
Harrastuslik kalapüük Silma looduskaitsealal on lubatud kalastuskaardi alusel 01.07-28.02. Sihtkaitsevööndi veealal on lubatud sõita mootorita ja elektrimootoriga ujuvvahendiga, muu mootoriga ujuvvahendiga on lubatud sõita 01.11-31.03. Jalgratastega ja mootorsõidukitega liiklemine väljaspool selleks ette nähtud teid ja radu on keelatud. Telkimine ja lõkke tegemine on lubatud vaid selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohtades.
Silma looduskaitseala kaitse-eeskirjaga saad tutvuda siin.