Matsalu rahvuspark

Matsalu rahvuspark oma ligi 500 km² pindalaga on arvatud rahvusvahelise tähtsusega märgalade – Ramsari alade hulka. Matsalus elab loodus ja inimene kõrvuti, teineteist täiendades ja hoides. Asjata ei nimetata Matsalu tähtsamaid alasid poollooduslikeks – ilma mõõduka inimtegevuseta ei säili avarad luhad, rannakarjamaad ja puisniidud, mis on koduks nii paljudele looma-, linnu- ja taimeliikudele.


Asukoht
Läänemaa
Magnet
Arvukad linnuliigid, eriilmelised kooslused, kultuuripärandi objektid
Tegevused
Jalgsi- ja rattamatkad, linnuvaatlus, loodusharidus
Teave
RMK Matsalu rahvuspargi külastuskeskus

+372 472 4236, +372 513 8783

info.matsalu@rmk.ee, matsalu.looduskeskus@rmk.ee
Aadress
Penijõe mõis, Lihula vald, Läänemaa
Külastuse korraldajaRMK
Tutvu kindlasti rahvuspargi külastamisele kehtivate piirangutega siin
Kaitseala valitsejaKeskkonnaamet, Lääne regioon
laane@keskkonnaamet.ee
Vaata lisaks
Matsalu rahvaspargi koostööpartnerid leiad siit