Neljateistkümnenda RMK Metsaviktoriini 2015 tulemused

Metsaviktoriinile registreerus tänavu  825 klassi 192 koolist üle Eesti. Kokku sai tulemuse kirja 9495 õpilast.
Metsaviktoriin on mõeldud abiks õpetajale loodusainete õpetamisel ja selles osaletakse klasside kaupa. Et klassi tulemus arvesse läheks, peab vastama vähemalt 75% õpilastest. Neil õpilastel, kes said palju punkte, kuid klasside edetabelist selle nõude täitmata jätmise tõttu välja jäid, ei maksa kurvastada – igaüks näeb oma tulemusi üldtabelist ikka. Kindlasti hindavad õpetajad nende häid õpioskusi ja teadmiste omandamise tahet.
Küsimuste teemadest tekitas üllatuslikult kõige rohkem raskusi limak ehk rahvakeeli limaseen. Õpilased on juba harjunud internetist vastuseid otsima, kuid ei oska veel sealt leitut kriitiliselt hinnata. Mitte kõik, mida Vikipeedia pakub, pole puhas kuld, kahtluse korral tasub ikkagi internetiotsingus eelistada meie loodusajakirjade vastavateemalisi artikleid, bio.edu.ee ja teisi usaldusväärseid allikaid. Loodame, et Metsaviktoriin on ka selles abiks.

Suur tänu kõigile, kes viktoriinist osa võtsid, vastuseid otsisid ja uurisid ning loodusteadmisi juurde said.

TULEMUSED


Parimad klassid saavad auhinnaks loodusõppeprogrammi RMK looduskeskustes. Auhinna juurde kuulub bussisõidu kompenseerimine iga vanuserühma 10 parimale klassile kuni 200 euro ulatuses nõuetekohaselt vormistatud arve alusel. Auhindadega tunnustame ka parimate klasside juhendajaid-õpetajaid.

Kuna kevad on nii looduskeskustes kui koolides väga kiire aeg ja ettevõtmised juba pikalt ette planeeritud, on varasematel aastatel auhinnaprogrammid toimunud enamasti septembris-oktoobris. Võtke ühendust RMK looduskeskusega, kuhu soovite külla minna ja leppige aja ning programmi suhtes kokku. Auhinnaprogrammid ja transpordikompensatsioon kehtivad ainult 2015. aasta jooksul.

Infot RMK looduskeskuste, mitmesuguste metsahüvede, metsatööde ja metsa eluringi kohta leiab www.loodusegakoos.ee ja www.rmk.ee/eluring
Palju huvitavat lugemist – vaatamist meie loodusest pakub www.rmk.ee/organisatsioon/loodusvaatlusblogi

Täname veel kord teid kõiki,
KOHTUME METSAS!


Lisainfo: metsaviktoriin@rmk.ee