Üheskoos tegutsedes muudame asjad paremaks!


Suvi meelitab inimesi metsa ja mere äärde, laseb lõõgastuda ning igaühel oma meelelaadile sobivaid olukordi nautida. Laseb tajuda soojust ja vabadust, tunda elust rõõmu, olla kui ritsikas või liblikas … aga erinevate eelistuste liigisisene varieeruvus pole paraku ka meie liigile võõras nähe …
Alustuseks tuleb mainida, et juba mõnda aega oleme olnud kimpus RMK lõkkekohtadesse lõkke tegemiseks ning kaasavõetud toidu valmistamiseks varutud ja valmispandud lõkkepuude vargustega. Mõistagi oleme kasutanud pikanäpumeeste ohjamiseks erinevaid meetmeid kirjalikest üleskutsetest kuni väga erinevate pikkustega lõkkepuudeni, samuti nende varastamist mittesoosiva väljanägemiseni, kuid paraku on vargused jätkunud.

Ilmselgelt on asjad praeguseks niikaugel, et pikanäpumehed ei näppa ainult pimeduse varjus, siis, kui vaikus majas ja pealtnägijaid pole, vaid nüüd käib puude vargus lausa päevavalges. Meieni on jõudnud mitmeid teateid tähelepanelikelt puhkajatelt, kes kõik ühel või teisel moel on lõkkepuude vargustest meile teada andnud. Täname kõiki tähelepanelikke lõkkepuude vargusi märganud RMK
puhkevõimaluste kasutajaid, oleme teile saadetud teabe eest väga tänulikud! Tänu teile on meil rohkem teavet politsei poole pöördumiseks ja politseil rohkem teavet pahateo toimepanijate leidmiseks ja karistamiseks.

Teine tähelepanu vääriv teema on looduskülastuse käigus tekkivad jäätmed. Iseenestest pole neis midagi üllatavat, kuid nende tekkimine sõltub suuresti sellest, kui põhjalikult loodusesse mineja soovib ja oskab oma käiku ette valmistada. Üheks võimalikuks ettevalmistust toetavaks teabeallikaks sobivad kindlasti RMK kodulehel olevad juhised https://loodusegakoos.ee/kuidas-looduses-kaituda

Eelnevat kokku võttes teeme RMK puhkevõimaluste kasutajatele mõned ettepanekud:
  1. Kuna suvine lõkkepuude kasutus meie lõkkekohtades on koos eelpoolkirjeldatud ettenägematu kuluga väga suur, siis ei pruugi lõkkepuid igal hetkel kõigile jaguda. Pettumuste ärahoidmiseks tasub võtta näiteks autoga liikudes lõkkepuud või grillsöed ise kaasa. Lõket tehes tasub jälgida, et see toimuks ikka ettevalmistatud ja tähistatud kohas, põlev lõke ei jääks valveta ning lahkudes saaks lõke korralikult kustutatud.
  2. Selleks, et lõkke tegemiseks ette nähtud puud tõepoolest ka lõkkekoha lõkkesse jõuaksid, tasub olla tähelepanelik ja ilmselgetest lõkkepuude vargustest teada anda. Kasuks tulevad ka asjakohased fotod nii sündmusest endast kui ka varguseks kasutatud transpordivahendi numbrist. Kogu teave ikka e-aadressile loodusegakoos@rmk.ee
  3. Ühtlasi tasub kaaluda, mida täpselt mõnusaks äraolemiseks ikka tarvis läheb. Ehk polegi kuumal suvepäeval lõkke tegemine see kõige vajalikum asi ja ehk piisab mõnusalt maitsva eine valmistamiseks ka kaasavõetud grillist või vastavalt toidueelistustele hoopiski vähemnõudlikust priimusest …
  4. Metsaelamust nautima minnes tasub kaasa võtta vaid need asjad, mida sel retkel tõepoolest vaja läheb. Loodusradadelt ei leia linnas nii tavapäraseid prügikaste, see asjaolu võib tekitada inimeses segadust ja tekitada muidu ebameeldivaid olukordi. Siin tasub ikka ja jälle meeles pidada rahvasõna, et need asjad, mida Sa jaksad metsa viia, need jaksad Sa sealt ka tagasi tuua. Ja oma tekkinud jäätmete kaasavõtmiseks tasub juba retke alustades valmis olla. Ehk siis Vladislav Koržetsi kunagist lausungit meenutades: „Plastid ja paberid, pudelid ja purgid on inimese ustavad kaaslased. Ära jäta neid südametult maha!“