Matsalu rahvuspark

Matsalu rahvuspark oma ligi 500 km² pindalaga on arvatud rahvusvahelise tähtsusega märgalade – Ramsari alade hulka. Matsalus elab loodus ja inimene kõrvuti, teineteist täiendades ja hoides. Asjata ei nimetata Matsalu tähtsamaid alasid poollooduslikeks – ilma mõõduka inimtegevuseta ei säili avarad luhad, rannakarjamaad ja puisniidud, mis on koduks nii paljudele looma-, linnu- ja taimeliikudele.

Asukoht
Läänemaa
Magnet
Arvukad linnuliigid, eriilmelised kooslused, kultuuripärandi objektid
Tegevused
Jalgsi- ja rattamatkad, linnuvaatlus, loodusharidus
Teave
Matsalu rahvuspargi külastuskeskus

tel +372 472 4236, +372 513 8783

e-post info.matsalu@rmk.ee, matsalu.looduskeskus@rmk.ee

aadress:
Penijõe mõis, Lihula vald, Läänemaa

lahtiolekuajad:
15.04-30.09 E-R 9.00-17.00, L-P 10.00-18.00
hooajaväliset etteteatamisel 9.00-17.00
Külastuse korraldajaRMK
Matsalu rahvaspargi koostööpartnerid leiad siit
Tutvu Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskirjaga siin.
Kaitseala valitsejaKeskkonnaamet
laane@keskkonnaamet.ee