RMK külastusobjektide hooldus aktiivse metsapuhkuse hooajal

RMK majandab 13 puhkealal, 6 rahvuspargis ja kümnetel kaitsealadel 650 külastusobjekti. Külastajate tarbeks on objektidel üle 8000 rajatise, nende hulgas 738 lõkketegemise kohta.

Külastusobjektide tavahoolduse käigus tagatakse üldine heakord, muu hulgas koristatakse prügi, korrastatakse käimlad ja lõkkealused, täiendatakse lõkkepuude varu ja vajadusel teostatakse rohurinde niitmist, teostatakse rajatiste pisiremonti, korrastatakse suunav viidastus ning ajakohastatakse info.

Külastusobjektide hooldussagedus sõltub objekti olemusest, külastatavusest, asukohast ja aastaajast. Hooldussagedus ja hooldustööde iseloom on aastaaegade lõikes erinev ja aktiivse metsapuhkuse hooaeg kestab tavapäraselt maist novembri lõpuni. Sellel perioodil on regulaarses hoolduses kõik 650 külastusobjekti.

Aktiivse metsapuhkuse hooajal on hooldustööde sagedus loodusradadel vähemalt kaks korda kuus ja ülejäänud külastusobjektidel (lõkkekohad, telkimiskohad, metsaonnid jne) vähemalt kaks korda nädalas. Samas on külastusobjekte mille hooldus on tipphooajal igapäevane (nt suured telkimisalad).

Pane tähele!

  • Lõkke tegemise kohti varustatakse lõkkepuudega (va suured telkimisalad). Sõltuvalt külastusintensiivsusest ei pruugi lõkkepuid siiski igal ajal kõigile jaguda.
  • Kui lõkkekoht asub parkla lähedal ja tuled autoga, siis võta pettumuse ära hoidmiseks puud ise kaasa.
  • Kasuta lõkkepuid säästlikult! Toidu valmistamisel on alternatiiviks matkapliit või priimus.
  • Kui märkad „lõkkepuukratti“, siis helista infotahvlil olevale numbrile või kirjuta e-mailile loodusegakoos@rmk.ee
  • Kõik, mis jaksad metsa viia, jaksad sealt ka ära tuua! Hajaasustusega aladel toimub jäätmevedu vastavalt omavalitsuse jäätmeveokavale. Vedude sagedus ei pruugi alati vastata vajadusele.
  • Jäätmete liigiti kogumise võimalus on RMK külastuskeskustes.
  • Üldjuhul külastusobjektidel niitmistöid ei teostata, eesmärgiks on säilitada võimalikult looduslik seisund. Niitmistöid teostatakse vajadusel külastusobjektidel, mis asuvad kõrge rohukasvuga aladel.

Meie igapäevatöö eesmärgiks on looduses liikujale RMK külastusobjektide kasutamiseks võimalikult mugavate tingimuste loomine ja kauni looduse vahendamine. Et Sinu elamus oleks täiuslik, siis loe lisa siit

Meeldivaid metsaretki!
RMK