Eestimaa looduse mitu palet

Aastatel 2015–2023 rekonstrueeriti 25-l kaitstaval alal kokku 82 objekti, mida rahastati Euroopa Liidu
Ühtekuuluvusfondi vahenditega.

Projekti tegevuste käigus rekonstrueeriti kaitstavatel aladel külastust suunavat taristut nagu vaatetornid, laudteed, matkarajad ja nendega seotud objektid. Korrastatud ja suunav külastustaristu minimeerib looduskasutuse negatiivset mõju kaitseväärtustele ja avardab inimeste teadmisi loodusväärtustest ning toetab see läbi väärtuslike alade säilimist.

Projekti „RMK külastustaristu rekonstrueerimine kaitsealadel” kogumaksumus oli  6 222 563,84 €
Sellest 85% saadi Ühtekuuluvusfondist ja 15% RMK eelarvest.

Värskenduse saanud objektid:
Harjumaa
Hiiumaa
Ida-Virumaa
Jõgevamaa

Järvamaa
Läänemaa
Põlvamaa
Pärnumaa
Raplamaa
Saaremaa
Tartumaa
Valgamaa 
Viljandimaa
Võrumaa