LK110: Selisoo paviljon – 59.171036 27.296965

Arvatakse, et vesist maad tähistav sõna soo on Eestis kasutusel juba ligi 7000 aastat. Soo on läbi aegade olnud salapärane ja veidi ohtlik koht, mida seostati ka koriluse, jahi, taliteede ja pelgupaigaga. Taliteeks nimetati talviseid liikumisteid, mis kulgesid üle külmunud ja lumega kaetud maastiku ja soo. Soost leitavast soomaagist sulatati Eesti aladel rauda 1. kuni 17.–18. sajandini. Turbasamblaid koguti hoonete soojustamiseks, mähkmeteks ja haavasidemeteks, saabaste kuivatamiseks, toidu säilitamiseks jne. Turvast kasutatakse aianduses, kütteks, loomadele allapanuks jm. Tänapäeval on mõistetud soode vajalikkust ökosüsteemi osana ja seetõttu võetakse soid kaitse alla ja on kohati asutud veerežiimi taastamiseks kraave sulgema.

Looduskaitse 110 geopeituse mängureeglid leiad siit.

Loe lisa geopeitus.ee lehelt.