Piirangud külastajale Endla looduskaitsealal

Looduskaitseala külastajatelt eeldatakse loodushoidlikku mõtteviisi ning ka seda, et siia tulles leitakse aega vaikuse jaoks.
Looduskaitsealal tuleb arvestada piirangutega inimestele. Vastavalt kehtestatud piirangutele jaguneb looduskaitseala kolmeks vööndiks.
Reservaadis (Linnusaare) jäetakse loodus arenema oma seaduste järgi. Linnusaare rabas käiakse vaid teadustöö huvides. Matkajaid sinna ei lubata.
Sihtkaitsevööndites on majandustegevus keelatud. 
Piiranguvööndis kehtivad kitsendused võimaldavad loodusesõbralikku majandustegevust.

Kaitseala valitseja (Keskkonnaameti) kirjalikku luba on vaja:
 • rohkem kui 20 osalejaga rahvaürituse korraldamiseks
 • veematkade korraldamiseks
 • maastikusõidukitega sõitmiseks
 • Endla järve ja Sinijärve sihtkaitsevööndisse ning Männikjärvele minekuks

Keelatud on kaitseala külastajate viibimine:
 • Linnusaare reservaadis
 • Endla järvel ja Sinijärvel 01.aprillist 30.juunini
 • Toodiksaare raba sihtkaitsevööndis 15.veebruarist 31.juulini
 • Kirikumäe, Mardimäe, Tamsi ja Põllusaare sihtkaitsevööndis 01.veebruarist 31.maini
   
 • Koer peab olema kaitsealal rihma otsas.
 • Telkida ja lõket tohib teha vaid selleks ettenähtud ja tähistatud kohas.
 • Endla järvel ja Sinijärvel on kalapüügiks vajalik kalastuskaart .
 • Prügi tuleb endaga kaasa võtta.

Vajadusel küsi piirangute kohta lisainfot Keskkonnaametist (e-post info@keskkonnaamet.ee,  tel: +372 662 5999).
Loe ka Endla looduskaitseala kaitse-eeskirja Riigi Teatajas.