LK 110: Oandu heinamaaküün -  59.563084 26.098833

Vanad heinamaaküünid on mälestusmärgiks endistele aegadele. Tänapäeval enam väikestelt heinamaadelt heina ei tehta ja loomi ei karjatata – maaelu on muutunud. Oandu külastuskeskuse heinamaadel on kolm erinevat heinaküüni. Aarde leiad neist kõige uuema juurest. Kui soovid kiigata vanemaid, siis maantee poolne heinamaaküün on ligi sada aastat vana. Veel vanem on väike heinaküün keskmise heinamaatüki peal.Oandu Külastuskeskusest saab alguse mitu matkarada. Pärandkultuuri Raja ääres on hulk pärandkultuuri objekte – jälgi eelmiste põlvede elust ja tööst. Mitme kilomeetri pikkused sammaldunud kiviaiad, vanad verstakivid ja metsa kasvanud heinamaalapid toovad meieni teateid ammu kadunud elulaadist. Suur osa rajast tutvustab metsaga seotud pärandkultuuri: võõrpuuliigid, üle saja aasta vanused metsasihid, metsanduslikud katsealad, vaigutatud männid, hundiaed (hundilõksu rekonstruktsioon), metsloomade söödahoidla, vana taimeaed – infotahvlitelt saab teada, mis töid siin metsades endistel aegadel tehti ja kuidas see tänast metsamaastikku mõjutab.
https://www.loodusegakoos.ee/kuhuminna/rahvuspargid/lahemaa-rahvuspark/oandu-kulastuskeskus
https://www.loodusegakoos.ee/kuhuminna/rahvuspargid/lahemaa-rahvuspark/oandu-parandkultuurirada-3-4-km
Lugege kindlasti ka aardelaekas asuvat RMK poolt lisatud lugu.
Parkla 59 33.898 26 06.034

Looduskaitse 110 geopeituse mängureeglid leiad siit.

Loe lisa geopeitus.ee lehelt.