LK 110: Viitna oos - 59.440418 26.008301

Aare kutsub teid matkama Viitna “järvemägedele” - 27 huvipunktiga 7 km pikkusele Viitna loodusõpperajale. Kui pikaks jalutuskäiguks napib jõudu või aega, saab piirduda ainult ringiga ümber Pikkjärve – nii on matka pikkus 2,5 km.Aastakümnete vältel on 1971. a loodud Lahemaa RP piire mitmeid kordi muudetud, põhjuseks nii muutuvad arusaamad sellest, milliseid nähtusi peaks rahvuspark hõlmama kui ka looduskaitsereformid. Mitmeid kordi on muutunud Lahemaa lõunapiir – vahepealsel perioodil rahvusparki kuulunud Viitna järvede ning neist lõunasse jäävate liustikutekkeliste pinnavormide piirkond moodustavad nüüdseks omaette kaitsealad: Viitna maastikukaitseala, Ohepalu looduskaitseala, Põhja-Kõrvemaa looduskaitseala. Looduskaitse ajalugu ulatub siin aga märksa kaugemale. Juba 1896. a mainiti Viitna Suurjärve Liivimaa floorat käsitlevas teoses ühe haruldase läbipaistvas vees kasvava kaunitari pärast. Nimelt on Viitna Suurjärv üks Eesti seitsmest järvest, kus elab vesilobeelia. Kuid peale vesilobeelia on Viitna järves teisigi kaitsealuseid taimi: valge vesiroos, järv-lahnarohi ja jõgitakjad. Hoidkem neid ja nende kodu!Aare asub Viitna oosi, järsunõlvalise vallseljaku, kõrgeimas osas. Aarde leidmiseks jäta auto teeäärsesse parklasse ning hakka mööda matkarada minema. Aarde leiad infotahvli nr 12 lähedusest ehk oosi kõrgeimast osast.
https://loodusegakoos.ee/kuhuminna/puhkealad/pohja-eesti-puhkeala/
Lugege kindlasti ka aardelaekas asuvat RMK poolt lisatud lugu.
Parkla 59 26,846 26 0,846

Looduskaitse 110 geopeituse mängureeglid leiad siit.

Loe lisa geopeitus.ee lehelt.